DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

04 Aralık 2018 Salı 15 : 12
Dernekler Yönetmeliğinde 01 Ekim 2018 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğinde;
Derneklere üye gerçek ve tüzel kişilerin dernek üyeliğine kabul edilme, üyelikten çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumunda bayanname verme süresi beklemeksizin 30 gün içerisinde DERBİS üzerinden İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. 
Aynı Yönetmeliğin EK-21’inde yer alan Dernek Beyannamesinin “Üye Çalışan Bilgileri” başlıklı 3. Bölümün 1. Sorusu değiştirilmiştir.
Ekte yer alan değişen yönetmelikte dernek üyesi gerçek kişilere ait “Adı ve Soyadı, TC No, Mesleği, Öğrenim Durumu, Üyeliğe Kabul ve Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma Tarihi” bilgilerinin DERBİS üzerinden ivedilikle güncellemeniz gerekmektedir.


Create AccountLog In Your Account